1.14 Beplanting

Foto: Erfbeplanting en bosjes vormen groene eilanden in het landschap

Erfbeplanting en solitaire bosjes
Bij het open landschap van de klei-rand passen geen laanbeplantingen. Om de zicht-relatie tussen boezemwater en polders te behouden moeten de bûtlânnen als rietkragen beheerd worden en niet dichtgroeien met opgaande beplanting. Passend bij de karakteristiek van het landschap zijn losse bos-elementen en erfbeplantingen, als groene eilanden in het open land.

 

Illustratie: Landschap met erfbeplanting en solitaire bosjes