1.12 Extra watergangen

Foto: opstrekkende ontginningsrichting versterken

Opstrekkende ontginningsrichting versterken
Voor wateraanvoer in de zomer en waterberging in de winter zijn er in de klei-rand extra watergangen nodig. Door de positie van deze nieuwe watergangen kan het opstrekkende kavelpatroon van de ontginningsrichting van de klei-rand worden geaccentueerd.

 

Illustratie van landschap met extra watergangen