1.11 Robuuste watergangen

Foto: Over grote lengte één peil

Verbreden afvoer naar gemaal
Door het maken van robuuste brede watergangen wordt het beheer van het watersysteem effectiever. Brede watergangen passen goed in de karakteristiek van de klei-rand. Langs wegen maken bredere watergangen het water zichtbaar in het landschap. Robuuste brede watergangen naar het gemaal maken het watersysteem van polder en boezem beter herkenbaar.


Illustratie landschap met robuuste brede watergangen