Nieuws

Lees hier de volledige artikelen uit de nieuwsbrief van Veenweide Fryslân.

Artikelen uit de nieuwsbrief

Foto van woonboerderij omringd door sloten en hoge bomen

Funderingstafel presenteert advies aan Provinciale Staten

Op 13 juli 2022 heeft de Funderingstafel haar advies over de aanpak van de funderingsproblematiek gepresenteerd aan Prov...

lees verder
Close-up foto van weiland met felblauwe lucht erboven

Nieuwsbrief juli 2022

In deze editie gaan we in op de gevolgen van de NLPG voor onze provincie. Veel belangstelling voor Aldeboarn-De Deelen d...

lees verder
Foto van fouragerende kievit

Herijking Veenweideprogramma wacht op NPLG

De herijking van het Veenweideprogramma 2021-2030 wordt uitgesteld tot na de vaststelling van het Nationaal Programma La...

lees verder
Foto van molen

Nieuwsbrief mei 2022

Deze keer onder andere aandacht voor onze betrokkenheid bij het innovatieproject Klein in Veen van VIPNL, de besluitvorm...

lees verder
VIPNL en Friesland trekken samen op met het verkleien van veen

VIPNL en Friesland trekken samen op met het verkleien van veen

Inspoelen van klei kan mogelijk een maatregel zijn die bijdraagt aan het afremmen van veenoxidatie.

lees verder
Foto van water waar begroeiing bovenuit steekt

Voorkeur van bestuurders voor waterrijke toekomst Hegewarren

Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân, het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân en het college van burgemeest...

lees verder
Foto van weilanden in de Hegewarren, met op de voorgrond een hek

Een derde van Hegewarren aangekocht voor toekomstplannen

Met de aankoop van ongeveer 90 hectare is nu in totaal ongeveer een derde van de gronden in de Hegewarren aangekocht. Be...

lees verder
Foto van man die door veenweidelandschap loopt

Nieuwsbrief december 2021

Veenweideprogramma 2021-2030: waar staan we nu? In mei van dit jaar werd het Friese Veenweideprogramma 'Foarút mei de Fr...

lees verder
Foto van huizenrij aan het water

Friese funderingstafel werkt aan oplossingen voor schade aan huizen

Er moet iets gebeuren voor de bewoners van het veenweidegebied. Dat was eind 2020 de boodschap van vijf politieke partij...

lees verder