3.8 Geen kerende grondbewerking

Foto van een gevarieerde grasmat tussen een boerderij en een gemaal in

Behoud microreliëf
Kenmerkend voor de veenweidezone zijn het gevarieerde palet van grazige weiden en het microreliëf. Om veenverbranding tegen te gaan en dit gevarieerde relief te behouden is geen kerende grondbewerking toegestaan.

Vanuit het kenmerkende beeld van grazige weiden is hoger opgaand gewas landschappelijk minder gewenst.

 

Illustratie van een landschap met laag opgaand gewas en een gevarieerd palet van grazige weiden en microreliëf

 

Illustratie van een dwarsdoorsnede van een landschap met weilanden met lage begroeiing en sloten ertussen