3.14 Beplanting

Foto van weilanden met een sloot die naar achteren loopt en een weidse lucht erboven. Het illustreert het open karakter van de veenweide

Alleen erfbeplanting
Om het open karakter van de veenweide te handhaven worden de wegen niet beplant. Alleen erfbeplantingen liggen als groene eilanden in het grasland.

 

Illustratie van een open veenweidelandschap met alleen beplanting op erven