3.12 Extra watergangen

Foto van een weidelandschap met greppels erin. In de achtergrond zijn huizen en bomen te zien

Greppels vervangen door sloten met onderwaterdrainage
In de veenweide-zone zijn de laatste jaren veel sloten vervangen door droge greppels. Dit is negatief voor de weidevogels en voor de beleving van het landschap. Daarom worden droge greppels vervangen door extra sloten en onderwaterdrainage. Hierdoor wordt het water beter beleefbaar en bieden natte slootkanten fourageermogelijkheden voor weidevogels.

 

Illustratie van een landschap met een boerderij en weilanden met sloten erin en voorzien van onderwaterdrainage

 

Illustratie van een situatie met weilanden met weinig watergangen en daaronder een situatie met meer watergangen