3.11 Robuuste watergang

Foto vanuit de berm genomen van een landschap met een brede watergang tussen weilanden in

Opstrekkende richting versterken
De wens vanuit het waterbeheer om meer robuuste hoofdwatergangen te maken, die minder frequent beheerd moeten worden, past goed bij het beter beleefbaar maken van de opstrekkende kavelrichting in de veenweidezone.

 

Illustratie van een landschap met robuuste hoofdwatergangen die aansluiten bij de opstrekkende kavelrichting