3.1 Peilverhoging - drooglegging max. 90 cm

Foto: zichtbare opstrekkende sloten

Opstrekkende sloten beter zichtbaar, lage slootkanten
Door een actieve verhoging van het zomer- en winterpeil worden veenverbranding en bodemdaling geremd. Door de hogere slootpeilen wordt het water meer zichtbaar in het landschap. Er is ten opzichte van de hogere peilen extra bergingscapaciteit nodig. Dit is een kans om door bredere slootprofielen en de toevoeging van extra waterlopen de opstrekkende verkaveling beter zichtbaar te maken in het landschap.

Flauw hellende en natte lage slootkanten bieden fourageergelegenheid voor weidevogels.

 

Illustratie landschap met hogere slootpeilen waardoor het water meer zichtbaar is in het landschap