4.1 Peilverhoging - drooglegging max. 90 cm

Foto van robuuste watergang in het landschap

Netwerk van robuuste watergangen
Afhankelijk van de dikte van het nog aanwezige veenpakket wordt in de veenpolders een actief of een passief peilbeheer gevoerd. Kenmerkend voor de veenpolders is het netwerk robuuste watergangen; de smalle kavelsloten zijn minder beeldbepalend. Daarom wordt het netwerk van brede watergangen bij voorkeur uitgebreid, eventueel als vervanging van gedempte kavelsloten.

 

Illustratie van landschap met een netwerk van robuuste watergangen


Illustratie van een brede watergang en maaivelddaling