2.9 Behoud en aanpassen waterstaatkundige kunstwerken

Foto van een gemaal met een weg ervoor met fietsers. In de verte zijn nog huizen te zien

Boezemgemalen als herkenbare bouwwerken
In de eilandenzone die is dooraderd met boezemwater zijn boezemgemalen ’landmarks’ in het landschap, die het kenmerkende watersysteem herkenbaar maken. Wanneer er aanpassingen nodig zijn in het waterbeheer, bijvoorbeeld door bodemdaling, worden bij voorkeur de bestaande gebouwen aan de nieuwe eisen aangepast. Wanneer dat niet mogelijk is, worden ze vervangen door nieuwe beeldbepalende gebouwen.

 

Illustratie met een landschap met een boezemgemaal dat in rood is aangegeven