2.8 Geen kerende grondbewerking

Foto: gevarieerd maaiveld

Behoud microreliëf, hoger opgaande gewassen landschappelijk minder gewenst
De weilanden in de eilanden-zone hebben veel microreliëf en een palet van verschillende grasvegetaties. Om oxidatie van het veen te voorkomen en microreliëf te behouden is er in de zone van de eilanden geen kerende grondbewerking toegestaan. Vanuit de landschappelijke karakteristiek van door water omringde graslandpolders zijn hoger opgaande gewassen landschappelijk minder gewenst.

 

Illustratie van een landschap in de eilanden-zone met een palet van verschillende grasvegetaties

 

Illustratie van verschillende weilanden naast elkaar met laagblijvende vegetatie