2.5 Bredere hoogwatercircuits

Foto van boerderij met ernaast gelegen een hoogwatercircuit

Aansluiten op boezemwater, tussenzone met onderwaterdrainage
In de zone van de eilanden zijn de polders rondom omgeven door boezemwater en de historische bebouwing ligt meestal direct aan de boezem. Dit maakt het eenvoudig om de hoogwatercircuits rond erven direct of getrapt op de boezem aan te sluiten. Hoogwatersloten langs de wegen kunnen robuuster worden gemaakt met een tussenzone met een hoog peil.

Illustratie van landschap met een verbrede hoogwaterzone die is aangesloten op boezemwater