2.4 Vergroten peilvakken

Foto: Gedifferentieerd beheer in polder De Burd

Grotere peilvakken, in combinatie met onderwaterdrainage of met natuurontwikkeling
Bij het instellen van één polderpeil gaat er meer variatie ontstaan in het beheer en de soortenrijkdom van de weilanden. Dit past bij de landschappelijke karakteristiek van de eilanden. Zonder aanvullende maatregelen zullen er verspreid percelen te nat worden voor agrarisch gebruik en een functie krijgen voor weidevogelbeheer. Met behulp van onderwaterdrainage (zie maatregel 2.3) kunnen laaggelegen percelen ook in natte periodes begaanbaar zijn.

 

Illustratie van landschap met grotere peilvakken in combinatie met onderwaterdrainage of natuurontwikkeling