2.14 Beplanting

Foto met erfbeplanting als groene eilanden in het landschap

Erfbeplanting en solitaire bosjes
Bij het open landschap van de eilanden passen geen wegbeplantingen of dichtbegroeide randen. Het zicht over de eilanden heen moet behouden blijven. Passend zijn erfbeplantingen en kleine boselementen, die als eilanden in de open grazige weilanden liggen.

 

Illustratie van een landschap met weilanden en hier en daar erfbeplanting en solitaire bosjes