2.12 Extra watergangen

Foto van een landschap met weilanden die als een mozaïek aan elkaar liggen

Mozaïekpatronen versterken
Het aanbrengen van extra watergangen zorgt voor hogere grondwaterstanden in de zomer en lagere waterstand in de winter en draagt daardoor bij aan het tegengaan van veenverbranding en het agrarisch gebruik van de percelen. Er zijn binnen de eilanden geen bijzondere eisen aan de positie van nieuwe watergangen omdat in alle gevallen de mozaïekpatronen in de verkaveling versterkt worden.

 

Illustratie van landschap met extra sloten waardoor er een mozaïekpatroon tussen de kavels ontstaat