2.10 Kadeversterking

Foto van een lage kade met zicht op de boezem

Flauw talud van de kade, geen teensloot
Door de bodemdaling vormen de eilanden lager gelegen ‘soepborden’ in het landschap. Het is karakteristiek dat men vanaf de boezem over de eilanden heen kijkt en vanuit de eilanden het boezemwater ziet. Daarom behoudt de kade bij versterking een flauw talud en wordt geen teensloot aangelegd, om zo de geleidelijke overgang van land naar buitenwater te bewaren.

 

Illustratie van een landschap aan water met een flauw talud vanaf de kade voor een geleidelijke overgang van land naar water

 

Illustratie van een kade met een geleidelijke overgang van land naar buitenwater. Dat wil zeggen een flauw talud van de kade en geen teensloot