Proeftuin De Welle: Grasland bij hoog water. Resultaten van een proef met hoge slootpeilen en moderne grasmengsels, periode 2018-2020


Auteur(s)
Veenweide Fryslân

Jaartal publicatie
2021


Organisatie

Veenweide Fryslân


Trefwoorden

Proeftuin; De Welle; grasland; grasmengsels; vernatting; verhoogd slootpeil; veen; groeiseizoen 2020


Samenvatting

Proeftuin De Welle is in 2018 aangelegd en ingezaaid. Er wordt onderzocht welke grasmengsels bestand zijn tegen natte omstandigheden. De proeftuin beslaat twee percelen grasland met een gezamenlijke oppervlakte van 4,3 ha. Op één perceel is de drooglegging 20 cm en het andere perceel heeft een drooglegging van 40 cm. In het rapport worden de resultaten van het eerste twee volledige oogstjaren (2019 en 2020) weergegeven.

Link(s)

Rapport 'Proeftuin De Welle: Grasland bij hoog water, 2018-2020' >