Webinar Inspiratieteam Toekomst Veenweide (ITV) terugkijken

26/11/2020

Voorblad inspiratiemagazine ITV


Op woensdag 25 november 2020 vond een webinar plaats van het Inspiratieteam Toekomst Veenweide (ITV). Het Inspiratieteam Toekomst Veenweide (ITV) is een team van onafhankelijke deskundigen dat in de periode 2020-2021 meedenkt over de principes die ten grondslag liggen aan een toekomstbestendig landgebruik in de Feangreide. Dit vanuit een inspirerende en reflecterende rol.

Aanleiding voor het webinar was het inspiratiemagazine “Feangreide 2050”, dat het ITV daags na de presentatie van het ontwerp-Veenweideprogramma 2021–2030 uitbracht. Tijdens het webinar gaven de leden van het ITV hun doorkijk naar de langere termijn voor het Friese veenweidegebied. Ook was er tijd gereserveerd om vragen van kijkers te beantwoorden. 

Het is mogelijk het webinar terug te kijken via onderstaande knop. 

Webinar ITV bekijken op YouTube >