Twee nieuwe bestuurders voor Feangreide Fryslân

31/08/2023

Foto van het bezoek van Friso Douwstra aan het lisdoddenteeltveld Hegewarren

In maart van dit jaar vonden zowel de Provinciale Statenverkiezingen als de Waterschapsverkiezingen plaats. Daardoor mochten we rond de zomer twee nieuwe bestuurders verwelkomen in het Bestjoerlik Oerlis Feangreide (BOF).

Friso Douwstra volgde Douwe Hoogland op als gedeputeerde en als voorzitter van het BOF. Gerben de Boer is als lid van het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân de opvolger van Frank Jorna.

Friso Douwstra werd op 30 augustus bijgepraat over de uitdagingen voor het Friese veenweidegebied. Daarbij bracht hij o.a. een bezoek aan Aldeboarn-De Deelen en het proefveld voor lisdoddenteelt in de Hegewarren (foto hierboven). 

Het Bestjoerlik Oerlis Feangreide (BOF) bestaat nu uit: 

  • Gedeputeerde Friso Douwstra (voorzitter, provincie Fryslân);
  • Gerben de Boer (DB-lid Wetterskip Fryslân);
  • Geart Benedictus (namens 7 landbouwpartijen);
  • Hans van der Werf (namens Natuur en Milieu);
  • Luciënne Boelsma-Hoekstra (wethouder De Fryske Marren, namens de veenweide gemeenten);
  • Kees Terwisscha van Scheltinga (namens recreatie).