Onderzoek: Onderwaterdrainage leidt niet tot minder CO2-uitstoot

22/09/2021

Foto van weiland, met vooraan een hek en een sloot en in de achtergrond weg en bebouwing


Onderwaterdrainage beïnvloedt de grondwaterstand in het veen, maar het leidt niet tot minder CO2-uitstoot. Die conclusie trekken de Radboud Universiteit en Wageningen Environmental Research (WENR) na onderzoek bij acht Friese boeren. Het vier jaar durende onderzoek vond plaats in opdracht van het Friese Veenweideprogramma.
 

Van 2017–2021 is er onderzoek gedaan naar de effectiviteit van onderwaterdrainage. Voor het onderzoek werd in percelen van acht Friese boeren onderwaterdrainage aangelegd. Onderwaterdrainage blijkt een goede methode om bij hogere slootpeilen natschade te beperken. Hierdoor wordt het teveel aan water afgevoerd. Het is ook een goede methode om het veen in droge perioden te vernatten. Maar ondanks de hogere grondwaterstand werd er tijdens het onderzoek geen CO2-reductie gemeten.

Wachten op resultaten
De resultaten van dit onderzoek zijn op basis van een specifieke proefopstelling op vooral slecht doorlatend veen met overwegend een peilniveau van 60 cm onder maaiveld. Waarom er geen vermindering van CO2-uitstoot optreedt in het nattere veen, is nog onvoldoende bekend. Mogelijk wordt het veen niet nat genoeg of worden via het slootwater voedingsstoffen en zuurstof aangevoerd die het oxidatieproces juist activeren.

Op andere locaties met beter doorlatend veen, andere peilniveau’s, kan onderwaterdrainage misschien wel een bijdrage leveren aan CO2-reductie. Om daar meer duidelijkheid over te geven, doet het NOBV (Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikassen Veenweiden) op verschillende locaties in het veenweidegebied van Nederland metingen naar de effectiviteit van CO2-reductie.

Landelijk onderzoek
De Radboud Universiteit en Wageningen Research adviseren de uitkomsten van het landelijk onderzoek af te wachten. Andere afstanden tussen de buizen, pompen die het water onder druk in de buizen pompen, hogere slootpeilen dan de 60 cm onder maaiveld die in Fryslân is toegepast en andere samenstelling van het veen, kunnen van invloed zijn op het oxidatieproces. Dan zou onderwaterdrainage wel een bruikbare maatregel kunnen zijn.

De onderzoeksresultaten van het NOBV worden in november verwacht.

Lees het rapport van de Radboud Universiteit en WREN via de link hieronder.

Download: rapport 'Broeikasgasuitstoot van Friese veenbodems' >