Funderingstafel zoekt tafelgasten!

05/10/2021

Foto van meisje met fietsje bij voordeur

Foto: Vincent Basler


Bewoners met funderingsproblemen uit het Friese veenweidegebied krijgen de kans gehoord te worden. Zij krijgen de mogelijkheid aan te schuiven aan de Funderingstafel.

Hier komen de thema’s en problemen aan de orde die de bewoners met funderingsschade ondervinden. Samen met overige tafelgasten is het doel om met elkaar oplossingsgerichte voorstellen te ontwikkelen voor de funderingsproblematiek. Het uiteindelijke doel is dat de provincie en andere betrokken overheden met deze voorstellen aan de slag gaan.

Gastheer is burgemeester Van den Nadort van de gemeente Weststellingwerf. Naast huiseigenaren zijn de overige tafelgasten afkomstig van een woningcorporatie en het Veenweideprogramma. Om tot voorstellen en adviezen te komen kunnen tafelgasten ook andere deskundigen vragen om tijdelijk aan te schuiven.

De onderwerpen die aan de orde komen zijn: een regeling voor gedupeerden om funderingsherstel mogelijk te maken en te stimuleren, een duidelijke plek waar gedupeerden terecht kunnen en verder geholpen worden, preventieve maatregelen ter voorkoming van funderingsproblematiek.

Bepaal zelf de menukaart
Het doel is dat bewoners met funderingsproblematiek een stem krijgen en rechtstreeks aan de tafel vertegenwoordigd zijn. Er worden minimaal zes bijeenkomsten georganiseerd. Die vinden eens in de vier weken plaats. Vooralsnog in het gemeentehuis in Wolvega. Maar elders is ook bespreekbaar. Ook dat bepalen de gasten aan tafel zelf.

“De eerste bijeenkomst is inmiddels geweest. Wij missen echter nog ervaringsdeskundige bewoners uit de veenweidegebieden van de gemeente Leeuwarden, Opsterland, Smallingerland en Súdwest-Fryslân, die oplossingsgericht en out of the box met ons mee willen denken. Het is een kans voor bewoners om zelf mee te praten, te denken en te ontwikkelen aan de problematiek die je zelf ervaart. Hoe vaak krijgt de overheid niet terug dat men niet mét maar óver de inwoners spreekt. Wij nodigen bewoners dan ook van harte uit om eregast aan onze tafel te worden”, aldus burgemeester Van den Nadort.

Smaakt dit naar meer en wilt u gast aan tafel worden? Reserveer dan een plek door een e-mail te sturen naar veenweide@fryslan.frl. Doe dit onder vermelding van 'Reservering Funderingstafel'. Er wordt dan zo snel mogelijk contact met u opgenomen.