Funderingsloket Fryslân van start

10/12/2020

Foto van sloot met aan weerszijden huizen en bomen


De provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en de Friese veenweidegemeenten hebben gezamenlijk het Funderingsloket Fryslân ingesteld. Hier kunnen woningeigenaren uit het Friese veenweidegebied funderingsschade melden. Ook kunnen zij informatie krijgen over de stappen die zij kunnen zetten om een fundering te laten onderzoeken en zo nodig te herstellen. Meer informatie over het Funderingsloket staat op deze pagina. Hier kunt u ook een melding maken via het online loket.

Gedeputeerde Hoogland: “In het Friese Veenweideprogramma doen provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân samen met de veenweidegemeenten onderzoek naar funderingsproblemen. Zo wordt onder meer onderzoek gedaan naar de effectiviteit van hoogwatersloten rond woningen. Meldingen bij het Funderingsloket helpen ons meer inzicht te krijgen waar funderingsproblemen zich voordoen”.