Feangreide in 2050 een gidsregio voor plattelandsvernieuwing?

05/11/2020

Foto van lopende man in een veenweidelandschap


De opgaves die de komende decennia op het Friese veenweidegebied, de Feangreide, afkomen zijn groot, urgent en onontkoombaar. Er is geen andere keuze dan open te staan voor grote veranderingen. Een drastische verhoging van de grondwaterstand hoort daar in ieder geval bij. Maar, met het vandaag gepubliceerde inspiratiemagazine “Feangreide 2050” laat het Inspiratieteam Toekomst Veenweide, bestaande uit rijksbouwmeester Floris Alkemade, politicoloog Joris Lohman, geoloog Gilles Erkens en bankier Albert van Zadelhoff, zien dat deze veranderingen juist gepaard kunnen gaan met een enorme kwaliteitsverbetering. In de publicatie wordt aan de hand van drie inspiratieconcepten geschetst hoe een sterk vernatte Feangreide zelfs een landelijke gidsregio kan worden voor plattelandsvernieuwing.

Op woensdag 4 november 2020 presenteerden provincie Fryslân, wetterskip Fryslân en acht gemeenten het ontwerp van het Veenweideprogramma 2021-2030. In dit programma beschrijven de overheden hoe zij in de komende tien jaar willen omgaan met de uitdagingen waar de Feangreide de komende jaren mee te maken krijgt. Het onafhankelijke Inspiratieteam Toekomst Veenweide (ITV) verlegt de horizon naar 2050 en presenteert drie inspiratieconcepten, waarmee het tracht de discussie over de toekomst van de Feangreide aan te zwengelen en boven de politiek en de waan van de dag uit te laten stijgen.

Drie inspiratieconcepten
Het eerste concept “Feangreide©, een merk om van te houden” beschrijft hoe de regio in 2050 de unieke karakteristieken van het gebied heeft weten om te zetten in een krachtig merk. De ambitieuze positionering van de Feangreide als één groot landschapspark van internationale allure gaf daartoe de noodzakelijke aanzet.

In het tweede concept “gêrsekonomy” staat de verbreding van het verdienmodel centraal. Boeren in 2050 vullen hun inkomen uit melk op verschillende manieren aan, met bijvoorbeeld inkomsten uit CO2-capture, energieproductie, toerisme en betaalde zoetwaterdiensten.

Het derde inspiratieconcept, tot slot, voegt aan de verbreding het element van samenwerking toe. Die samenwerking krijgt in 2050 gestalte in een zogenaamd “Feangreidegea”; een regiospecifiek model voor coöperatieve samenwerking op landgoedschaal. Naar evenbeeld van de aloude samenwerking op dorpsniveau.

Presentatie en dialoog
Op woensdagavond 25 november organiseert het ITV een online dialoogsessie om haar toekomstperspectief op de Feangreide toe te lichten en hierover in gesprek te gaan. Deze avond is het startpunt van een dialoog met burgers, boeren en andere betrokkenen die de komende maanden in het gebied zal plaatsvinden. Alle geïnteresseerden zijn welkom.

Lees het inspiratiemagazine “Feangreide 2050” >