Europa en Fryslân vergoeden kosten voor kavelruil

08/12/2021

Luchtfoto van een landschap met weilanden en water


Boeren, grondeigenaren (die geen landbouwers zijn), pachters en stichtingen voor kavelruil kunnen aanspraak maken op een vergoeding. Het betreft een vergoeding van zogenaamde administratiekosten voor kavelruil vanuit het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3+).

Hiermee wil de provincie Fryslân de aanvragers van een kavelruil ontzien in de administratieve lasten. In totaal is er een bedrag van € 400.000,- uit Europese en provinciale middelen beschikbaar. 

Gedeputeerde Douwe Hoogland is blij met deze ontwikkelingen: “Er komen veel uitdagingen op onze boeren en onze provincie af. Daarom is het goed dat er vanuit Europa en onze provincie steun geboden kan worden voor dit soort maatregelen. Deze bevorderen de biodiversiteit maar verbeteren ook de bedrijfsvoering van boeren.”

Friese Landbouwagenda
De basis voor dit soort maatregelen is de Friese Landbouwagenda. Het land van boeren ligt in sommige gevallen verder van de stal af, wat een efficiënte bedrijfsvoering bemoeilijkt. Voor de vijfde groene ster wil de provincie graag dat boeren biodiversiteit, in de vorm van ecologische randen of een andere ecologische invulling, integreren in hun bedrijfsverkaveling. Ook bestaat de wens dat koeien in de wei lopen. In sommige gevallen is daarvoor aanpassing van de verkavelingssituatie nodig.

De subsidie kan van 3 januari tot 3 februari 2022 aangevraagd worden bij het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN).