Wij helpen u graag verder!

Heeft u vragen over funderingsproblemen? Wij helpen u graag verder.

✉ info@funderingsloket.frl

Contact Spreekuur

<< Homepage Funderingsloket

Subsidies

 

De kosten voor funderingsonderzoek en -herstel kunnen behoorlijk oplopen. Om hierin tegemoet te komen, wordt er subsidie beschikbaar gesteld. 

 

Subsidie funderingsherstel

Op dit moment wordt er gewerkt aan een subsidieregeling voor funderingsherstel. We verwachten dat deze regeling in de loop van 2024 opengesteld wordt.

 

Subsidie funderingsonderzoek


Vanaf 9 januari 2024 is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor funderingsonderzoek. Deze regeling is beschikbaar voor eigenaar-bewoners van woningen en VvE's met woningen gebouwd voor 1972 in het Veenweidegebied. Wilt u weten of uw woning in het Veenweidegebied staat? Dat kunt u gemakkelijk checken via onze postcode checker. Op de website van het Kadaster kunt u bekijken of uw woning voor 1972 gebouwd is.


Funderingsproblematiek

In het veenweidegebied zijn er woningen die met (beginnende) funderingsproblemen kampen. Door bodemdaling, lage grondwaterstanden, palenpest of bouwkundige problemen kunnen funderingspalen deels niet meer onder water staan. Tot 1972 werden woningen vooral op houten palen gebouwd. Als deze niet meer onder water staan, kan er paalrot ontstaan. Hierdoor kan de woning verzakken. Vaak is dit te merken aan bijvoorbeeld scheuren in muren, verzakte buitenmuren of ramen en deuren die lastig sluiten. Om funderingsproblemen vast te stellen is het raadzaam om funderingsonderzoek uit te laten voeren. 


Subsidie funderingsonderzoek

Deze subsidie vergoedt 80% van de gemaakte onderzoekskosten, tot een maximum vergoeding van € 4.000 per woning. Inwoners die ook gebruik maken van een kwijtscheldingsregeling van gemeente of waterschap kunnen 100% van de funderingsonderzoekskosten vergoed krijgen tot een maximum van € 7.500. 


Subsidie aanvragen

Om de subsidie aan te kunnen vragen, heeft u een ondertekende offerte nodig van een erkend onderzoeksbureau. Op de website van het KCAF vindt u de lijst van erkende bedrijven. In de subsidieregeling zelf leest u welke documenten u nog meer aan moet leveren. 

 

Subsidieregeling funderingsonderzoek