Wij helpen u graag verder!

Heeft u vragen over funderingsproblemen? Wij helpen u graag verder.

‚úČ info@funderingsloket.frl

Contact Spreekuur

<< Homepage Funderingsloket

Over het Veenweideprogramma

 

Het Veenweideprogramma is een samenwerking van provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en acht gemeenten: Heerenveen, Leeuwarden, Súdwest-Fryslân, Weststellingwerf, Tytsjerksteradiel, Opsterland, Smallingerland en De Fryske Marren.

 

Het bijzondere karakter van het Friese veenweidegebied staat onder druk. Doordat het waterpeil zakt, oxideert het veen. Hierdoor breekt het veen langzaam af en daalt de bodem. Ook is er meer uitstoot van CO2. Om dit te voorkomen of te vertragen, is het nodig om het veen natter te houden. Om goed te kunnen blijven wonen, werken en recreëren in het gebied, pakken we binnen het Veenweideprogramma de problemen aan.

 

Deelnemers Veenweideprogramma