Wij helpen u graag verder!

Heeft u vragen over funderingsproblemen? Wij helpen u graag verder.

✉ info@funderingsloket.frl

Contact Spreekuur

<< Homepage Funderingsloket

Funderingsproblemen

Heeft u ooit gemerkt dat uw woning scheuren vertoont, deuren niet goed sluiten of vloeren scheef lijken te staan? Dat kunnen tekenen zijn van funderingsproblemen. Funderingsproblemen ontstaan wanneer de basis van uw woning beschadigd raakt, soms door zaken zoals bodemverzakking of vocht.

 

Op deze pagina geven we antwoord op de meestgestelde vragen over funderingsproblemen, zodat u weet welke stappen u kunt nemen.

Veelgestelde vragen

U kunt funderingsproblemen herkennen door: 

 • Klemmende deuren en/of ramen
 • Scheuren in de muren
 • Verzakking van de vloer
 • Scheve vloer / schuin aflopende vloer
 • Vochtproblemen
 • Scheuren in het metselwerk
 • Het pand staat scheef
 • De uitbouw raakt los van de rest van de woning

Op de website van Vereniging Eigen Huis vindt u een scheurenwijzer. Hiermee krijgt u een idee wat de oorzaak van de scheurvorming kan zijn.

Voor 1970 werden veel woningen in het veenweidegebied gebouwd op houten palen. De palen kunnen door veranderingen in het waterpeil deels droog komen te staan. Dan kan er paalrot ontstaan, waardoor funderingsproblemen ontstaan. De palen kunnen dan verrotten, waardoor de woning kan verzakken. Naast houten palen zijn er ook veel woningen op staal gebouwd. Dit klinkt erg stevig, maar de werkelijkheid is anders. Het heeft namelijk niets te maken met het gebruik van het materiaal staal. Een woning gefundeerd op staal is direct op een destijds draagkrachtige bodem gebouwd. Het kan zijn dat deze bodem inmiddels niet meer draagkrachtig is. Hierdoor verzakt de woning.

 

Om te achterhalen welke fundering uw woning heeft, kunt u contact opnemen met de gemeente. Mogelijk is een bouwtekening van uw woning terug te vinden in het gemeentearchief. Dit is niet altijd het geval. Momenteel is er geen database over de funderingen van woningen.

Funderingsproblemen kunnen ontstaan om verschillende redenen. De meest voorkomende zijn:

 • Lage grondwaterpeilen, waardoor de houten palen droog komen te staan. Hierdoor kan paalrot ontstaan.
 • De houten funderingspalen zijn aangetast door bacteriën (palenpest).
 • Fouten bij het bouwen van de woning of de fundering. 
 • Negatieve kleef. Hierbij plakt de grond aan de palen en trekt zo de palen naar beneden. 

Bij een vermoeden van funderingsschade kunt u een funderingsonderzoek uit laten voeren. Tijdens dit onderzoek wordt de fundering bekeken. Na het onderzoek wordt een rapport opgemaakt. Hierin wordt beschreven wat de status is van uw fundering en welke maatregelen er mogelijk getroffen moeten worden. Hierna kan, als nodig, funderingsherstel uitgevoerd worden.

 

Voor het maken van een herstelplan kan aanvullend funderingsonderzoek nodig zijn. Doel van het eerste onderzoek is alleen een diagnose.

Mogelijk laat u een bouwtechnische keuring uitvoeren voor u een woning gaat kopen. Vraag het bureau om tijdens de keuring ook te kijken naar mogelijke funderingsproblemen. Tijdens een bezichtiging kunt u zelf ook op een aantal zaken letten. Sluiten de deuren en ramen bijvoorbeeld goed? Zit er ruimte tussen de vloer en de plinten? Zijn er scheuren zichtbaar in de muren?

Ja, u kunt uw woning verkopen als er funderingsproblemen zijn. U bent echter wel verplicht om de koper te informeren over de problemen. De koper kan dan zelf een funderingsonderzoek laten uitvoeren om de ernst van de problemen te bepalen.

Het negeren van funderingsproblemen kan leiden tot ernstige schade aan uw woning. De schade kan zo groot zijn dat het gebouw onbewoonbaar wordt. In het ergste geval kan het gebouw zelfs instorten.

Het is af te raden om zelf funderingsproblemen op te lossen. Funderingsherstel is een specialistische klus die moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd bedrijf.

Staat uw vraag niet tussen de meestgestelde vragen? Neem dan contact met ons op. Dat kan via e-mail, telefoon of met een bezoek aan ons spreekuur.


Contact