Wij helpen u graag verder!

Heeft u vragen over funderingsproblemen? Wij helpen u graag verder.

✉ info@funderingsloket.frl

Contact Spreekuur

<< Homepage Funderingsloket

Funderingsherstel

Funderingsherstel is een belangrijk proces om ervoor te zorgen dat huizen en gebouwen stevig en stabiel blijven staan. Het gaat om het repareren en versterken van de basis, de fundering, wanneer deze beschadigd is geraakt. Als de fundering niet stevig en stabiel meer is, kunnen er zichtbare tekenen van schade ontstaan, zoals scheuren in muren, klemmende deuren of ramen, en scheefstand van vloeren. Het herkennen van deze signalen is van groot belang, omdat tijdig funderingsherstel verdere schade kan voorkomen.

 

Op deze pagina geven we antwoord op de meestgestelde vragen over funderingsherstel. Of u nu wilt weten waarom funderingsherstel nodig is, hoe u funderingsproblemen kunt herkennen of welke soorten herstel er zijn, we helpen u graag verder. Ontdek wat funderingsherstel inhoudt, hoe het uw woning kan beschermen en welke stappen u kunt nemen als u denkt dat uw fundering herstel nodig heeft.

Veelgestelde vragen over funderingsherstel

Funderingsherstel is het herstellen van de fundering van een woning. Dit kan nodig zijn als de fundering is verzakt, gescheurd of anderszins beschadigd is.

Funderingsherstel is nodig om te voorkomen dat er verdere schade aan een woning ontstaat. De schade kan bestaan uit scheuren in de muren en verzakking van de vloer. Bij ernstige funderingsschade kan een woning zelfs onbewoonbaar worden.

Als uit een funderingsonderzoek blijkt dat de kwaliteit van de fundering onvoldoende is, is er funderingsherstel nodig. Een erkend onderzoeksbedrijf geeft advies wanneer dit herstel uitgevoerd moet worden.

 

De meest gebruikte methoden voor funderingsherstel zijn:

 • Heien
  Hierbij worden palen in de grond geslagen om de fundering te verstevigen.
 • Injecteren
  Hierbij wordt grout in de grond gespoten om de draagkracht te verhogen.
 • Ondergronds stutten
  Hierbij worden stalen balken onder de fundering geplaatst om deze te dragen.

Funderingsherstel kan worden uitgevoerd door een gespecialiseerd funderingsherstelbedrijf. Het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) heeft een lijst met erkende bedrijven voor funderingsherstel.

 

Erkenningslijst KCAF

Het negeren van funderingsproblemen kan leiden tot ernstige schade aan uw woning. De schade kan zo groot zijn dat de woning onbewoonbaar wordt. In het ergste geval kan deze zelfs instorten.

Ja, u kunt uw huis verkopen als er funderingsproblemen zijn. U bent echter wel verplicht om de koper te informeren over de problemen. De koper kan dan zelf een funderingsonderzoek laten uitvoeren om de ernst van de problemen te bepalen.

De levensduur van een herstelde fundering hangt af van een aantal factoren, zoals de ernst van de problemen, de gebruikte methode en de kwaliteit van het werk. In de meeste gevallen kan goed uitgevoerd funderingsherstel uitgevoerd door een erkend bedrijf decennialang meegaan.

De stappen bij funderingsherstel zijn:

 • Funderingsonderzoek
  Hierbij wordt de staat van de fundering beoordeeld.
 • Opstellen van een plan
  Hierbij wordt bekeken welke methode het beste geschikt is om de fundering te herstellen.
 • Uitvoering van het herstel
  Het funderingsherstel wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd funderingsherstelbedrijf (zie erkenningslijst KCAF)
 • Controle
  Na het herstel wordt de fundering gecontroleerd om te er zeker van te zijn dat de problemen zijn opgelost.

Of u in uw woning kunt blijven tijdens het funderingsherstel hangt af van een aantal factoren:

1. De ernst van de funderingsproblemen:

 • Lichte problemen: In het geval van lichte funderingsproblemen, zoals kleine scheuren in de muren, is het vaak mogelijk om in uw woning te blijven wonen tijdens het herstel.
 • Ernstige problemen: Bij ernstige funderingsproblemen, zoals verzakking van de woning of grote scheuren in de muren, is het mogelijk dat u tijdelijk ergens anders moet verblijven.

2. De te gebruiken methode voor funderingsherstel:

 • Heien: Heien kan trillingen veroorzaken die schadelijk kunnen zijn voor uw woning. In dit geval is het vaak nodig om tijdelijk ergens anders te verblijven.
 • Injecteren: Injecteren is een minder ingrijpende methode en u kunt in de meeste gevallen in uw woning blijven wonen tijdens het herstel.
 • Ondergronds stutten: Ondergronds stutten kan in de meeste gevallen zonder overlast worden uitgevoerd.

3. Uw eigen wensen:

 • Sommige mensen vinden het prettiger om in hun eigen woning te blijven, zelfs als er werkzaamheden plaatsvinden.
 • Anderen vinden het prettiger om ergens anders te verblijven tijdens de werkzaamheden, zodat ze geen last hebben van de overlast.

Staat uw vraag niet tussen de meestgestelde vragen? Neem dan contact met ons op. Dat kan via e-mail, telefoon of met een bezoek aan ons spreekuur.


Contact